Over BVFN

De BVFN behartigt als overkoepelend orgaan van franchisenemers de belangen van franchisenemers bij overheden en overige maatschappelijke instituties, met als doel de belangen van franchisenemers op evenwichtige wijze te dienen en te realiseren. BVFN is onafhankelijk en de enige algemene vereniging van franchisenemers in Nederland. Het bestuur wordt mede gevormd door ervaren franchisenemers (onder andere van DA drogisten, Albert Heijn, Blokker, Etos, Bruna en Gall & Gall). Alleen franchisenemers kunnen lid worden van BVFN. De BVFN rekent voorts tot haar kerntaken het verlenen van bijstand aan franchisenemers. Franchisenemers worden in voorkomende gevallen zowel individueel als collectief bijgestaan en kunnen zowel individueel als collectief lid worden.

Word nu lid en het lidmaatschap is gratis.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter: de heer G.A.H.S. van Herk | franchisenemer Albert Heijn/Etos/Gall&Gall/Bruna
Bestuurder: de heer R.H.P. Rodenburg | DA franchisenemer
Bestuurder: de heer L.J. van der Schoot | directeur De FranchiseAdviseur

Bureau:
p/a De FranchiseAdviseur B.V.
Spegelt 38, 5674 CD Nuenen
Telefoon: 040-78 78 474
E-mail: info@bvfn.nl

Vraag of probleem?

Bel gratis de franchisenemerslijn:
040-78 78 474 of mail naar info@bvfn.nl

Visie


Wat doet de BVFN?

De BVFN behartigt als overkoepelend orgaan van franchisenemers de belangen van franchisenemers bij overheden en overige maatschappelijke instituties, met als doel de belangen van franchisenemers op evenwichtige wijze te dienen en te realiseren. BVFN is onafhankelijk en de enige algemene vereniging van franchisenemers in Nederland. Het bestuur wordt mede gevormd door ervaren franchisenemers. Alleen franchisenemers kunnen lid worden van BVFN. De BVFN rekent voorts tot haar kerntaken het verlenen van bijstand aan franchisenemers. Franchisenemers worden in voorkomende gevallen zowel individueel als collectief bijgestaan en kunnen zowel individueel als collectief lid worden.

Individueel

Een franchisenemer van welke franchiseorganisatie dan ook kan op enig moment om een veelheid van redenen genoodzaakt zijn een beroep te doen op bijstand, bijvoorbeeld bij het aangaan van een franchiseovereenkomst. Hieraan kan voorts ten grondslag liggen een conflict met de franchisegever. Hierbij valt onder meer te denken aan internetproblematiek, wijziging van het verdienmodel, prognoseproblematiek, uitleg van het concurrentiebeding, maar ook aan een verschil van inzicht betreffende de overdracht van de onderneming van de betrokken franchisenemer, problematiek betreffende geleverde goederen, administratieve geschillen, verschil van inzicht betreffende het marketingbeleid, gebrek aan formule-ontwikkeling door de franchisegever en zo meer. Ook in geval van conflict met een (lokale) overheid, bijvoorbeeld in verband met al dan niet te verlenen vergunningen, kan BVFN de betrokken franchisenemer behulpzaam zijn.

Collectief

Naast de bovenomschreven individuele belangenbehartiging ten behoeve van franchisenemers komt het in de praktijk veelvuldig voor dat franchisenemers hun belangen bundelen, al dan niet via een (informele) vereniging van franchisenemers of een franchiseraad. Hierin kan de BVFN een rol spelen. Het kan daarbij gaan om het op constructieve wijze begeleiden van diverse aspecten hierbij, of wijziging van verdienmodellen, modernisering van de franchiseorganisatie, multi-channelproblematiek (waaronder webshopproblematiek), conflictsituaties met de betrokken franchisegever, waarbij dan te denken valt aan prognoseproblematiek, maar ook aan diverse andere mogelijk optredende problemen in de samenwerking tussen de betrokken franchisegever en zijn franchisenemers. Veelal vindt een dergelijk collectief conflict zijn oorsprong in teruglopende inkomsten aan franchisenemers zijde, maar te denken valt bijvoorbeeld ook aan een situatie dat een franchisegever de formule aan een derde partij overdraagt, met andere inzichten betreffende het hanteren van de betrokken formule tot gevolg.

Voor leden

Onder meer kunnen leden gebruik maken van een uitgebreid kennisnetwerk. Vraag naar de ledenvoordelen. Het lidmaatschap is kosteloos.

De BVFN houdt zich onder andere bezig met de volgende thema's:


  • Overleg met maatschappelijke instanties als overkoepelend orgaan van franchisenemers
  • Voorlichting
  • Bijeenkomsten
  • Actualiteiten
  • Individuele en collectieve advisering
  • Begeleiding bij conflicten
  • Juridische begeleiding
  • Financiële coaching

Wenst u meer informatie over één van de bovengenoemde onderwerpen, of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden?

Bel gratis de franchisenemerslijn:
040-78 78 474 of mail naar info@bvfn.nl

Geen franchiseovereenkomst, ondanks de benaming d.d. 13 december 2018 - mr. J. Sterk en A.W. Dolphij

Bron: Ludwig & van Dam

Boekhoorn gaat deel HEMA-winkels verkopen aan franchisenemers

HEMA

Column Jeroen Sterk van Ludwig & Van Dam:

Verkoop franchise-onderneming vanwege concurrentiebeding: Schijnconstructie of niet?

Nieuwsarchief »